Porodične firme, stub razvoja ekonomije Srbije

Nastavak aktivnosti na misiji jačanja porodičnih firmi: Centar za edukaciju „Pro Educa“ izdao publikaciju „Porodične firme“ primarno posvećenu tržištu Srbije

Nastavljajući aktivnosti usmjerene prema široj javnosti a s ciljevima jačanja svijesti o značaju porodičnih firmi i pomoći porodičnim firmama za prevazilaženje izazova i problema sa kojima se susreću, Centar za edukaciju „Pro Educa“ izdao je publikaciju „Porodične firme“ primarno posvećenu tržištu Srbije i realizaciji projekta u Srbiji. Rezultati istraživanja i izvještaji o aktivnostima donose informacije o realizaciji projekta u Srbiji, ali je karakter poruka regionalan, s obzirom da su i problemi i izazovi isti i/ili zajednički. Continue reading

Vlasnici i menadžeri porodičnih firmi iz FBiH zadovoljni okruglim stolom u Sarajevu

Učesnici okruglog stola „Porodične firme – stub razvoja ekonomije FBiH“ održanog 7.oktobra u Sarajevu imali su priliku razgovarati o stanju i perspektivama porodičnih firmi u
FBiH, koje su najznačajniji i najmoćnijih stub razvoja moderne ekonomije. Predstavnici više od 40 porodičnih firmi iz Federacije upoznali su se sa osnovnim vrijednostima ovog projekta koji se već realizuje u BiH i Srbiji, kao i sa perspektivama i planom daljeg razvoja prema Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj. Continue reading