Porodično preduzetništvo

OKROGLA MIZA/DELNICARPorodica i preduzeće su riječi koje u svakodnevnim razgovorima redovno koristimo. Pojmovi su većini ljudi laički poznati: porodica je ona grupa ljudi u kojoj se rađamo, odrastamo, koja za nas brine i štiti nas sve dok ne ostvarimo vlastitu porodicu u kojoj se cijeli ciklus ponavlja. I preduzeće je grupa ljudi, koju veže prije svega interes obnavljanja djelatnosti sticanja profita kojim pojedinci, zaposleni u preduzeću, osiguravaju svakodnevnu egzistenciju, a vlasnici preduzeća i dugoročnije ulaganje svoga kapitala. Preduzeća uvijek imaju definisane zadatke i ciljeve, dok je porodici jedini zadatak stvaranje povoljne okoline za odrastanje ljudi. Continue reading

Razlozi i modeli biznis transfera

250fec9Postoje mala i srednja preduzeća

Sve strategije o razvoju malih i srednjih preduzeća (MSP) koje su napisala naša lokalna ministarstva ekonomije, privrede, regionalnog razvoja, smiješnog hoda i ostala u regionu podržavaju i ponavljaju priču principa iz krovnog dokumenta Evropske unije na ovu temu Small Business Act (SBA, videti na www.eur-lex.europa.eu). I dobro da je tako jer, sa „izmišljanjem rupe na saksiji“ nismo se proslavili do sada, pa novi trend upodobljavanja evropskih zakona u lokalno okruženje nije loša ideja. Evropski zakonodavci su „velikodušno“ proširili svoje praćenje sprovođenja principa SBA i na zemlje nečlanice (deklarisane pretendente), što je za lokalna ministarstva i naše države već manje dobra ideja, no to je cijena prepisivanja. Continue reading

Korporativno upravljanje u porodičnim firmama

Katarina_Djulic0-300x259

Piše: Katarina Đulić, Senior Consultant, Advisory, KPMG d.o.o. Beograd

Porodične firme predstavljaju najstariji i najčešći oblik privrednih organizacija u svijetu. U mnogim zemljama, porodične firme predstavljaju ogroman procenat ukupnog broja firmi i pružaju ključni doprinos rastu privrede i zapošljavanju radne snage. Tako na primjer, 75% registrovanih kompanija u Velikoj Britaniji jesu porodične firme dok u Indiji, na Dalekom i Srednjem Istoku taj broj dostiže i 95%[1]. U Latinskoj Americi čak 60% bruto društvenog proizvoda generišu upravo porodične firme[2]. Stoga su nastanak, rast i održivost ovih firmi od ključnog značaja za uspjeh globalne ekonomije. Porodičnih firmi ima i među malim i među srednjim preduzećima, ali i među velikim konglomeratima i globalnim listiranim kompanijama. Neke od dobro poznatih porodičnih firmi su Fiat Grupa i Benetton u Italiji, L’Oreal, LVMH i Michelin u Francuskoj, Samsung, Hyundai i LG Grupa u Južnoj Koreji, BMW i Siemens u Njemačkoj itd. Continue reading