Riječi sa početnim slovom “k” koje određuju sudbinu porodičnih firmi

24b19e3U porodičnim firmama se preklapa 5 K: kapital, kontrola, karijere, konflikti i kultura, a strateško planiranje bazirano na analizi i povezivanju ovih faktora je uglavnom i recept uspjeha ili propasti kompanije. U svemu tome, i vlasnik mora imati tri K: karakter, kompetencije i kičmu. Porodične firme ne mogu živjeti bez izvanrednih K kao komunikacija i jasnih K kao kriterija. Bez kompromisa i jasno određenih koraka. Značajno je razjasniti sve ove termine, i posvetiti im zasluženi prostor.
Continue reading

Rječnik ključnih termina za razumijevanje porodičnih firmi u Bosni i Hercegovini

24b19e3

Piše: Damir Delić Đuljić

Porodične firme

Izraz „porodične firme“ je prevedena inačica termina „family businesses“, pod kojim istraživači, menadžeri i javnost širom svijeta podrazumijevaju firme koje su u privatnom vlasništvu jednog čovjeka (tj. porodice)  ili korporacije u kojima jedan čovjek (tj. porodica) posjeduje više od 25% dionica. Interes za istraživanje ovih subjekata, njihovih vrijednosti, poteškoća, problema i šansi proizlazi iz činjenice da širom svijeta, od Amerike, Japana, Novog Zelanda, Njemačke, Holandije i Malezije ove firme stvaraju više od 70%, a često i preko 90% bruto-društvenog proizvoda. Obzirom da im je zajednička vlasnička osnova, da imaju vrlo slične ciljeve i konfiguraciju želja i vizija, istraživači su odlučili da ih tretiraju kao jedinstvene subjekte koji predstavljaju stub ekonomije i osnovu opstanka društava u kojima egzistiraju. Gledajući Bosnu i Hercegovinu u ogledalu potreba modernog svijeta, hrabro smo preveli termin i počeli sa radom na ovoj temi u Bosni i Hercegovini. Continue reading

Sindrom princa Čarlsa

144Na mlađim svet ostaje, čim stariji donesu takvu odluku – davno je primetio Duško  Radović. U porodičnim kompanijama i starija i mlađa generacija kako vreme prolazi postaje sve mlađa i mlađa. „Nije još zreo“ kratko je odgovorio živahni sedamdesetpetogodišnji osnivač na moje pažljivo postavljeno pitanje kada misli da prepusti operativno vođenje kompanije svom pedesetogodišnjem sinu. Pitanje sam mu postavio u opuštenoj atmosferi u kojoj smo nazdravljali rođenju unuka sina njegovog, nezrelog, i verovatno je ta prigoda uticala da ne bude grub poput jednog njegovog vršnjaka koji je bio grublji. Continue reading