Visoke obaveze prema državi i manjak kvalitetnih radnika su najveći poslovni izazovi sa kojima se susreću preduzetnici u Republici Srpskoj

Najveći poslovni izazovi sa kojim se suočavaju porodične firme u Republici Srpskoj su, prema istraživanju Centra za edukaciju Pro Educa, velike obaveze prema državi, dok se na drugom mjestu nalazi pronalazak kvalitetnih radnika. Administrativne poteškoće i jaka domaća konkurencija su trećem i četvrtom mjestu. Ovo su rezultati istraživanja koji su bili glavna tema diskusije Okruglog stola o porodičnim firmama u Istočnom Sarajevu na kojem su učestvovali preduzetnici iz ove regije. Continue reading

Pred porodičnim firmama u Republici Srpskoj značajne odluke o generacijskoj tranziciji i budućnosti porodičnog biznisa

Budućnost porodičnog biznisa u Republici Srpskoj zavisi od odluka o prenosu vlasništva na sljedeću generaciju upravljača, angažovanju vanjskih menadžera i organizaciji kompanija koje će u narednim godinama donijeti vlasnici većine porodičnih firmi u Republici Srpskoj, zaključak je okruglog stola o izazovima i prilikama koje stoje pred dvije trećine porodičnih firmi, na kojem su učestvovali privrednici regije Laktaši. Gotovo 90 odsto porodičnih kompanija u Republici Srpskoj osnovao je trenutni vlasnik, a upravljanje kompanijom preuzela je tek petina nasljednika (22,4 %). Najveći izazov svih porodičnih kompanija je prenos upravljanja na sljedeću generaciju i od uspjeha generacijske tranzicije, koja tek predstoji većini kompanija, direktno zavisi njihov opstanak.
Okrugli sto o porodicnim firmama u Opštini Laktaši 2

„Rezultati istraživanja o porodičnim firmama pokazuju koliki izazov čeka vlasnike i menadžere u porodičnim kompanijama Republike Srpske i cijelu privredu, jer su porodične firme, čak i u našim sadašnjim uslovima, najstabilniji dio privrede. Nedostatak vremena i interesovanja za stalne edukacije vlasnika i njihovih nasljednika, nedostatak tradicije upravljanja preduzećem prema učinku, mala spremnost za angažovanje vanjskih stručnjaka i menadžera, nepostojanje strateškog plana razvoja kompanija, uz ostale razloge, proizvode krizu s kojom se suočavaju porodične firme, a od čijeg rješenja zavisi i budućnost naše privrede“, rekao je Dragan Močević, autor projekta „Porodične firme – stub razvoja ekonomije Republike Srpske“.
Okrugli sto u Laktašima, koji je organizovao Centar za edukaciju „Pro Educa“ u saradnji s Privrednom komorom Republike Srpske i opštinom Laktaši, bio je prilika i da vlasnici i menadžeri porodičnih firmi razgovaraju o iskustvima i konkretnim izazovima s kojim se suočavaju porodične kompanije u Republici Srpskoj.

Prvi poslovni forum o porodičnim firmama u Federaciji BiH “Porodične firme – stub razvoja ekonomije” održaće se 11. novembra 2015. godine u Sarajevu.

Centar za edukaciju „Pro Educa“ pet godina radi na podizanju svijesti o značaju, izazovima i prilikama za kvalitetno upravljanje porodičnim firmama. Projekat “Porodične firme – stub razvoja ekonomije ” realizuje se i u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji i Bugarskoj.