Dobro korporativno upravljanje preduslov opstanka porodičnih firmi

hrle4

Vladimir Hrle sarađuje sa IFC-om, kao konsultant za korporativno upravljanje, gde radi sa raznim vrstama kompanija na uspostavljanju efikasnijih sistema upravljanja. Advokat je sa desetogodišnjim iskustvom u radu sa međunarodnim klijentima u rešavanju korporativnih sporova, usklađenosti rada kompanija sa zakonskim okvirima i međunarodnopravnim regulativama. Continue reading