Visoke obaveze prema državi i manjak kvalitetnih radnika su najveći poslovni izazovi sa kojima se susreću preduzetnici u Republici Srpskoj

Najveći poslovni izazovi sa kojim se suočavaju porodične firme u Republici Srpskoj su, prema istraživanju Centra za edukaciju Pro Educa, velike obaveze prema državi, dok se na drugom mjestu nalazi pronalazak kvalitetnih radnika. Administrativne poteškoće i jaka domaća konkurencija su trećem i četvrtom mjestu. Ovo su rezultati istraživanja koji su bili glavna tema diskusije Okruglog stola o porodičnim firmama u Istočnom Sarajevu na kojem su učestvovali preduzetnici iz ove regije. Continue reading