January 10, 2017

OTVARANJE PREMA NOVIM INVESTITORIMA (I) – Direktni pregovori sa investitorima

Merima Zupčević Buzadžić, zamjenica regionalnog menadžera za korporativno upravljanje u jugo-istočnoj Evropi Međunarodne finansijske korporacije (IFC-a) Kontrolisano otvaranje preduzeća prema novim investitorima može dovesti do ostvarenja […]