Jake i slabe strane porodičnih preduzeća

Žene u porodičnom biznisu
November 9, 2023
Kako pripremiti narednu generaciju da vodi porodični posao
November 10, 2023
Žene u porodičnom biznisu
November 9, 2023
Kako pripremiti narednu generaciju da vodi porodični posao
November 10, 2023
Show all

Jake i slabe strane porodičnih preduzeća

Duga istorija koju članovi porodice imaju jedni sa drugima im daje mogućnost da definišu prednosti i slabosti svakog člana porodice pri pokretanju biznisa. Porodice će prije pripisati svakoj osobi odgovarajuću poslovnu ulogu, što poslovnom preduzeću daje prednost u odnosu na konkurenciju, gdje pravi talenti zaposlenih mogu ostati neprepoznati.

Neke od prednosti porodičnih preduzeća su:

 • Posvećenost – Porodica kao vlasnik firme pokazuje najveću posvećenost u staranju da ta firma raste, napreduje i da se prenese na sljedeću generaciju.  Članovi porodice su obično spremni da rade više i reinvestiraju dio svoje dobiti u firmu da bi joj omogućili da dugoročno raste, oni su motivisani da rade šta god treba kako bi posao opstao i rastao.
 • Stabilnost – Postoji dugovječnost u vođstvu, što osigurava ukupnu stabilnost unutar porodičnog preduzeća. U mnogim porodičnim firmama, poslovni lider će ostati na toj poziciji dugi niz godina, a životni događaji, kao što su bolest, penzionisanje ili smrt, će biti okidač za promjene.
 • Fleksibilnost – Dok druga preduzeća imaju tendenciju da imaju vrlo jasno razgraničene odgovornosti za svaku ulogu, porodična preduzeća i njihovi članovi će ponekad morati da se nose sa nekoliko zaduženosti, preuzimajući zadatke van svojih formalnih nadležnosti tamo gde je to potrebno.
 • Kontinuitet znanja –  Mnogi članovi porodice uključuju se u poslovanje svoje porodične firme od vrlo rane mladosti. To povećava njihov stepen posvećenosti i obezbjeđuje im potrebne instrumente da vode porodičnu firmu.
 • Pouzdanost i ponos – Sa obzirom na to da se ime i reputacija porodičnih firmi povezuju s njihovim proizvodima i uslugama, one ulažu napore u cilju podizanja kvaliteta svoje proizvodnje i održavanja dobrih odnosa sa svojim partnerima.
 • Performans – Porodična preduzeća imaju potencijal da budu profitabilnija od drugih oblika poslovanja. Po nekim istraživanjima, biznisi u kojima članovi porodice ostaju uključeni u menadžmentu nadmašuju one firme u kojima menadžment nema veze sa porodicom. Ovaj tip preduzeća takođe može lakše da se kreće kroz padove u ekonomiji i izazovna vremena jer članovi porodice mogu biti voljni da rade za manju platu ili ulože svoje finansije kako bi posao opstao.

Od slabih strana, ona koja se najčešće spominje je njihova nemogućnost opstanka u dugom roku. Čak oko dvije trećine do tri četvrtine porodičnih firmi propadnu ili ih osnivači prodaju dok su u njihovom vlasništvu. Samo 5% do 15% nastave da postoje u trećoj generaciji u rukama potomaka osnivača. Nedostaci mogu biti:

 • Složenost – Porodične firme su obično složenije u pogledu upravljanja od preduzeća koja nisu u porodičnom vlasništvu uslijed dodavanja nove promjenljive u vidu same porodice. Dodavanje porodičnih emocija i problema poslovanju povećava složenost problema kojima te firme treba da se bave.
 • Neformalnost – Zbog toga što većina porodica same vode svoje firme (bar tokom prve i druge generacije), obično postoji vrlo mali interes za uspostavljanje jasno definisanih poslovnih praksi i procedura.
 • Nepotizam – Neka porodična preduzeća mogu pasti u zamku unapređivanja članova porodice na više rukovodeće uloge, čak i kada je jasno da ti pojedinci nemaju dovoljno obrazovanja, iskustva ili vještina da u potpunosti prihvate svoje odgovornosti. Manjak odgovarajućih kompetencija na višim nivoima upravljanja može imati ogroman uticaj na uspjeh preduzeća.
 • Nedostatak discipline – Mnoge porodične firme ne posvećuju dovoljnu količinu pažnje ključnim strateškim oblastima kao što su: planiranje sukcesije generalnog direktora i drugih ključnih upravljačkih pozicija, zapošljavanje člana porodice u preduzeću i privlačenje i zadržavanje kvalifikovanih spoljnih rukovodilaca.
 • Manjak interesa – U porodičnom poslu može postojati veliki pritisak na buduće generacije da nastave poslovanje, čak i ako nemaju stvarnog interesa za to. To može rezultirati radnom snagom – ili još gore, menadžmentom – koji se sastoji od članova porodice koji su ravnodušni, bez entuzijazma i neangažovani.
 • Konflikti i neriješeni problemi – Dinamika između različitih članova porodice, porodične i poslovne istorije, kao i nedefinisana granica između porodičnog i poslovnog života, sve to može izazvati sukob u bilo kom porodičnom preduzeću. Uz to, porodične veze često mogu otežati rješavanje takvih problema. Na primjer, rivalstvo braće i sestara može da stvori komplikacije, a problem vuče korijenje od njihovog djetinjstva.

Duga istorija koju članovi porodice imaju jedni sa drugima im daje mogućnost da definišu prednosti i slabosti svakog člana porodice pri pokretanju biznisa. Porodice će prije pripisati svakoj osobi odgovarajuću poslovnu ulogu, što poslovnom preduzeću daje prednost u odnosu na konkurenciju, gdje pravi talenti zaposlenih mogu ostati neprepoznati.

Neke od prednosti porodičnih preduzeća su:

 • Posvećenost – Porodica kao vlasnik firme pokazuje najveću posvećenost u staranju da ta firma raste, napreduje i da se prenese na sljedeću generaciju.  Članovi porodice su obično spremni da rade više i reinvestiraju dio svoje dobiti u firmu da bi joj omogućili da dugoročno raste, oni su motivisani da rade šta god treba kako bi posao opstao i rastao.
 • Stabilnost – Postoji dugovječnost u vođstvu, što osigurava ukupnu stabilnost unutar porodičnog preduzeća. U mnogim porodičnim firmama, poslovni lider će ostati na toj poziciji dugi niz godina, a životni događaji, kao što su bolest, penzionisanje ili smrt, će biti okidač za promjene.
 • Fleksibilnost – Dok druga preduzeća imaju tendenciju da imaju vrlo jasno razgraničene odgovornosti za svaku ulogu, porodična preduzeća i njihovi članovi će ponekad morati da se nose sa nekoliko zaduženosti, preuzimajući zadatke van svojih formalnih nadležnosti tamo gde je to potrebno.
 • Kontinuitet znanja –  Mnogi članovi porodice uključuju se u poslovanje svoje porodične firme od vrlo rane mladosti. To povećava njihov stepen posvećenosti i obezbjeđuje im potrebne instrumente da vode porodičnu firmu.
 • Pouzdanost i ponos – Sa obzirom na to da se ime i reputacija porodičnih firmi povezuju s njihovim proizvodima i uslugama, one ulažu napore u cilju podizanja kvaliteta svoje proizvodnje i održavanja dobrih odnosa sa svojim partnerima.
 • Performans – Porodična preduzeća imaju potencijal da budu profitabilnija od drugih oblika poslovanja. Po nekim istraživanjima, biznisi u kojima članovi porodice ostaju uključeni u menadžmentu nadmašuju one firme u kojima menadžment nema veze sa porodicom. Ovaj tip preduzeća takođe može lakše da se kreće kroz padove u ekonomiji i izazovna vremena jer članovi porodice mogu biti voljni da rade za manju platu ili ulože svoje finansije kako bi posao opstao.

Od slabih strana, ona koja se najčešće spominje je njihova nemogućnost opstanka u dugom roku. Čak oko dvije trećine do tri četvrtine porodičnih firmi propadnu ili ih osnivači prodaju dok su u njihovom vlasništvu. Samo 5% do 15% nastave da postoje u trećoj generaciji u rukama potomaka osnivača. Nedostaci mogu biti:

 • Složenost – Porodične firme su obično složenije u pogledu upravljanja od preduzeća koja nisu u porodičnom vlasništvu uslijed dodavanja nove promjenljive u vidu same porodice. Dodavanje porodičnih emocija i problema poslovanju povećava složenost problema kojima te firme treba da se bave.
 • Neformalnost – Zbog toga što većina porodica same vode svoje firme (bar tokom prve i druge generacije), obično postoji vrlo mali interes za uspostavljanje jasno definisanih poslovnih praksi i procedura.
 • Nepotizam – Neka porodična preduzeća mogu pasti u zamku unapređivanja članova porodice na više rukovodeće uloge, čak i kada je jasno da ti pojedinci nemaju dovoljno obrazovanja, iskustva ili vještina da u potpunosti prihvate svoje odgovornosti. Manjak odgovarajućih kompetencija na višim nivoima upravljanja može imati ogroman uticaj na uspjeh preduzeća.
 • Nedostatak discipline – Mnoge porodične firme ne posvećuju dovoljnu količinu pažnje ključnim strateškim oblastima kao što su: planiranje sukcesije generalnog direktora i drugih ključnih upravljačkih pozicija, zapošljavanje člana porodice u preduzeću i privlačenje i zadržavanje kvalifikovanih spoljnih rukovodilaca.
 • Manjak interesa – U porodičnom poslu može postojati veliki pritisak na buduće generacije da nastave poslovanje, čak i ako nemaju stvarnog interesa za to. To može rezultirati radnom snagom – ili još gore, menadžmentom – koji se sastoji od članova porodice koji su ravnodušni, bez entuzijazma i neangažovani.
 • Konflikti i neriješeni problemi – Dinamika između različitih članova porodice, porodične i poslovne istorije, kao i nedefinisana granica između porodičnog i poslovnog života, sve to može izazvati sukob u bilo kom porodičnom preduzeću. Uz to, porodične veze često mogu otežati rješavanje takvih problema. Na primjer, rivalstvo braće i sestara može da stvori komplikacije, a problem vuče korijenje od njihovog djetinjstva.

https://smallbusiness.chron.com/advantages-family-business-24739.html

https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/family-business-handbook-serbian.pdf

https://blog.vistage.co.uk/advantages-disadvantages-of-a-family-busines

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *