Kako pripremiti narednu generaciju da vodi porodični posao

Jake i slabe strane porodičnih preduzeća
November 10, 2023
Šta je to porodično preduzeće?
November 15, 2023
Jake i slabe strane porodičnih preduzeća
November 10, 2023
Šta je to porodično preduzeće?
November 15, 2023
Show all

Kako pripremiti narednu generaciju da vodi porodični posao

Zašto se više preduzeća ne prenosi kroz generacije i zašto mlađe generacije nisu više zainteresovane da preuzmu odgovornost u poslovanju svojih porodica? Možda su mlađi članovi porodice nespremni da preuzmu rukovodeće uloge kada su potrebni firmi, ili možda ne žele da preuzmu teret odgovornosti. Može da postoji nekoliko problematičnih porodičnih stanja, često u kombinaciji.

Prepreke čine nesvjesnost, nepripremljenost i nevoljnost od strane kako nasljednika, tako i starije generacije koja vodi preduzeće.

Starije generacije izbjegavaju ili ne žele da misle o sukcesiji i tranziciji, nadajući se da će, kada za to dođe vrijeme, neko biti spreman i voljan da preuzme vođstvo. Na taj način, djeca ostaju u uvjerenju da će roditelji ili bake i dede zauvijek voditi posao. Takođe, jedno dijete može biti “izabrano”, što znači da druga djeca ne vide razlog zašto bi se uključili u poslovanje. Pretpostavka da će neko uvijek biti tu da se pobrine za biznis dovodi do velikog stresa kada se dođe do spoznaje da to nije istina.

Ako je roditeljska generacija prestroga i ne prepušta kontrolu, djeca nemaju priliku da učestvuju u donošenju odluka i liderstvu, čak i ako imaju ulogu u preduzeću. Tako se dešava da ne nauče ključne vještine menadžmenta, pregovaranja i planiranja. Zbog manjka izloženosti, počnu vjerovati da je upravljanje firmom lako, ili da su oni sposobni i trebaju biti shvaćeni ozbiljno samo zato što je njihovo ime na vratima. Naravno, sama ideja porodičnog posla može biti odbojna. Ako su odrastali konstantno okruženi pričom i žalbama o firmi, djeca mogu poprimiti ideju da je rad u porodičnom preduzeću težak, neprijatan i da nikada nema kraja.

Kako onda pripremiti naredne generacija za vodeće uloge u firmi? Neke od ideja su da se izgradi program za praćenje, stvore progresivna razvojna iskustva, ponudi kontekst za poslovne ciljeve i operacije, insistira na integritetu, stvori plan za budućnost i da se edukuje čitava porodica.

Čak i mala djeca mogu biti izložena poslovnom okruženju kroz akcije kao dan kada se dovodi dijete na posao, ili izlete na koji mogu zajedno otići svi radnici i njihova djeca. Ovo pruža dobru priliku da se djeca vlasnika upoznaju sa radnicima i njihovim porodicama. Vremenom, tinejdžeri će izraziti interes za neki aspekt poslovanja, što kasnije može prerasti u pripravnični staž. Sa djecom treba podijeliti istoriju firme, njene uspjehe i krize i kako su ih prebrodili, kao i mudrost koja je proizašla iz tih iskustava.

Progresivno razvojno iskustvo i kretanje članova porodice kroz organizaciju im daje priliku da nauče sve aspekte poslovanja. Ovako uče mehaniku posla dok istovremeno stiču iskustvo u menadžmentu. U nekim porodičnim preduzećima djeca su obavezna da prvo rade negdje drugo kako bi razvila samostalnu poslovnu perspektivu. Plan za budućnost i znanje o dugoročnim namjerama za biznis su neophodni kako bi se mogao planirati prikladan razvoj karijere za narednu generaciju.

Dok svaka porodica ima neke disfunkcionalne aspekte, individualni članovi mogu biti skloni lošim navikama. Ako u djetinjstvu kod kuće nekada slažu, šta ih sprječava da to isto urade u poslu? Ako jedno dijete uvijek nadjačava braću i sestre tokom igre, vjerovatno je da će takvu kompeticiju prenijeti u firmu. Ključno je da se ove “dječije” tendencije ne ignorišu i da se rano razvije sistem rješavanja problema unutar porodice.

Treba imati na umu da neće svako dijete izabrati da radi u porodičnom preduzeću. Ipak, svi članovi porodice koji mogu postati šerholderi i na čije živote preduzeće utiče moraju razumjeti kako se posao uklapa u njihove živote. Porodični savjet može biti efikasan način za održavanje povezanosti porodice i sa poslom kao i međusobno. Porodični savjet pruža mjesto za podučavanje poslovnih struktura, politika i finansija koje bi svi članovi porodice trebali razumjeti na isti način. To također stvara mjesto za prikupljanje stavova članova porodice o socijalnoj politici koji se mogu prenijeti nazad upravi i odboru.

Lideri porodičnih preduzeća treba da procenjuju veštine, talente i želje svoje djece u svim fazama i da im daju što više prilika da saznaju o poslu i kako da obezbijede njegovu uspješnu budućnost. Iako se pordrazumijeva da neka djeca možda ne žele da se pridruže poslu, još uvijek je moguće izgraditi čvrste porodične veze i podržati posao, za dobrobit svih.

https://hbr.org/2022/09/how-to-prepare-the-next-generation-to-run-the-family-business

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *