Ključne stvari koje treba uzeti u obzir pri započinjaju porodičnog preduzeća

Osam pravila za zajednički rad sa porodicom koji vas neće ostaviti na “ratnoj nozi”
November 16, 2023
Prednosti i mane rada sa porodicom
November 16, 2023
Osam pravila za zajednički rad sa porodicom koji vas neće ostaviti na “ratnoj nozi”
November 16, 2023
Prednosti i mane rada sa porodicom
November 16, 2023
Show all

Ključne stvari koje treba uzeti u obzir pri započinjaju porodičnog preduzeća

Bitno je da razmotrite kako ćete se nositi sa nekim od izazova sa kojim ćete se susresti. Treba razmišljati:

 • Kako će se akcije podijeliti među članovima porodice i hoće li biti akcionara koji nisu članovi porodice;
 • O tome kako se poslovne odluke moraju donositi u poslovnim interesima, ne privatnim;
 • Kako će se uloge i odgovornosti kretati između članova porodice koji su akcionari i aktivno učestvuju u poslu, onih koji to nisu, kao i spoljašnjih akcionara;
 • O nagrađivanju članova porodice, hoće li to biti drugačija naknada od onih radnika koji nisu porodica i kakve probleme ova distinkcija može da izazove;
 • Kako ćete se nositi sa konfliktom ako i kada do njega dođe;
 • O načinu komuniciranja sa porodicom kada ste ujedno i njihov šef;
 • Kako najbolje izbjeći ogorčenost nakon konačne odluke o sukcesiji;
 • O obezbjeđenju finansijske stabilnosti porodice, tako da nisu u potpunosti oslonjeni na preduzeće.

Takođe je ključno imati na umu politiku plaćanja zaposlenih. Cilj je imati strategiju podjele naknada koja je konzistentna, poštena i otvorena.

Ozlojađenost i konflikti se javljaju kada ove odlike nisu prisutne. Na primjer, do problema dolazi ako su radnici koji su članovi porodice plaćeni više od onih koji to nisu bez dobrog razloga.

Načini za razvijanje ove strategije:

 • Individualna plata treba biti bazirana na vrijednosti radnika, a ne na ličnoj potrebi. Pogledajte koja je tržišna cijena za sličan posao.
 • Članove porodice ne treba mamiti u rad sa nerealno velikim platama. Sa druge strane, ne bi trebali da trpe preniske plate kako bi dokazali svoju lojalnost.
 • Benefiti, bonusi i podsticaji trebaju imati osnove u određenim kriterijima.
 • Nerazumno visoke plate i fantomski poslovi ne bi trebali biti korišteni kako bi se odbijao porez u korist članova porodice.
 • Penzione naknade trebaju biti dogovoreni prije nego što osoba krene da razmišlja o odlasku u penziju.
 • Radnici koji nisu članovi porodice, a rade isti posao kao oni koji jesu, bi trebali da dobijaju jednake plate.

Veoma je važno da se politika plaćanja vidi kao fer i objektivna. Bila bi dobra ideja kada bi se ona stavila na papir i kao takva često pregledala. Savjeti izvana (kao npr. od HR konsultanta) takođe može biti dragocjen pri donošenju ovih odluka.

https://www.bgateway.com/resources/family-run-businesses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *