Milomir Gligorijević: “Nema povlašćenog položaja”

Rječnik ključnih termina za razumijevanje porodičnih firmi u Bosni i Hercegovini
December 17, 2016
OTVARANJE PREMA NOVIM INVESTITORIMA (I) – Direktni pregovori sa investitorima
January 10, 2017
Rječnik ključnih termina za razumijevanje porodičnih firmi u Bosni i Hercegovini
December 17, 2016
OTVARANJE PREMA NOVIM INVESTITORIMA (I) – Direktni pregovori sa investitorima
January 10, 2017
Show all

Milomir Gligorijević: “Nema povlašćenog položaja”

 Ispričajte nam u uvodu osnovne informacije o firmi: kad jeosnovana, čime se bavi, koliko generacija je uključeno u rad firme i u kom obimu?

Kompanija „TeleGroup“ Beograd osnovana je 1. aprila 2001. godine kao porodična firma koju smo zajedno osnovali moja žena i ja. Naša kćerka se timu priključila u septembru 2001. godine, i uz još par novozaposlenih kreće lagani razvoj i rast. Kompanija se na početku bavila inženjeringom telekomunikacionih sistema i mreža da bismo danas postali jedan od vodećih solution provajdera u oblasti informaciono–komunikacionih tehnologija i primarno se bavimo razvojem poslovnih softverskih aplikacija, kreiranjem i implementacijom rešenja u oblasti informacione bezbednosti, IPTV i OTT rešenjima kao i isporukom Cloud servisa.

Tri godine nakon osnivanja firme, tokom raspusta se timu priključio i sin, koji je, u početku, radio na pomoćnim poslovima. Nakon završenih studija u oblasti IT menadžmenta na škotskom Univerzitetu i dvogodišnjegrada u konkurentskoj firmi, sin se ponovo priključuje „TeleGroup“ timu, gde sa porodicom radi već više od tri godine na poslovima prodaje ICT rešenja.

Kako biste opisali trenutak početka rada u firmi i momenat kada sa članovima porodice više niste samo u porodičnim nego i u poslovnim odnosima?

Prva dilema je bila kada sam pozvao ženu da radimo zajedno u tadašnjoj „Telefoniji“ prije tačno 23 godine, u kojoj smo oboje bili zaposleni. Ja sam bio na poziciji direktora firme i bio nam je u tom trenutku, neophodan stručnjak za marketing kako bi se firma dalje razvijala. Pozvao sam je zbog kompetencija i bogatog iskustva rada u američkim korporacijama. Vlada mišljenje u poslovnom svijetu, da supružnici ne treba da rade u istoj firmi a kamoli da tesno sarađuju. To se, međutim, u našem slučaju pokazalo kao vrlodobar potez, koji se kasnije reflektovao na uspešnu saradnju u porodičnoj kompaniji koja se uprkos otežanim ekonomskim uslovima kvalitetno razvija. Pored „TeleGroup“ Beograd, naš sistem se sastoji od nekoliko „ćerki“ kompanija koje danas uspješno posluju u BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, Bugarskoj, kao i na Bliskom Istoku. Naša zajednička misija je da razvijemo poslovanje u golfskoj regiji i da se dodatno fokusiramo na tržište Afrike.

Kako komentarišete teoriju po kojoj porodične firme imaju prednost jačeg motiva i jače povezanosti među uposlenicima čiji motivi nisu samo finansijski nego i porodični?

Definitivno je zainteresovanost mnogo veća, ukoliko se uspostave i poštuju ispravni odnosi koji podrazumevaju pridržavanje svih kompanijskih pravila i regulative, od organizacione strukture pa do rada u skladu sa strateškim ciljevima i opredeljenjem kompanije, gde se svaki član porodice ponaša i deluje u skladu sa dužnostima i obavezama poslova  . Ukoliko vlasnik, odnosno direktor kompanije koji  vodi porodičnu firmu ne dopusti povlašćeni položaj članovima porodice, a posebno da ih ne raspoređuje na rukovodeća mesta ukoliko nemaju dovoljno znanja, iskustva i kompetencija, onda nema nikakvih problema u normalnom funkcionisanju porodične firme.

Kada i kako ste prepoznali trenutak u kojem ste shvatili  potrebu za angažovanjem „neporodičnih“ menadžera?

Od samog početka. Moj princip u poslu je potpuno jasan, da bi kompanija normalno radila, postizala uspehe i razvijala se, ne postoji značajnija stvar od dobro osmišljene organizacione strukture sa adekvatnim menadžerima raspoređenim na odgovarajućim menadžerskim pozicijama.

Kojim poslovima se sad bavite unutar vaše kompanije, a šta ste prepustili drugima?

Mislim da ne grešim ako kažem da se prioritetno bavimo stvaranjem novih tržišta kako u pogledu penetracije na nova geografska tržišta, osnivanjem novih kompanija u zemljama van matične organizacije i koordinacijom rada kompanija u postojećoj strukturi. Profesionalni menadžment postoji u svim kompanijama, na nivou grupacije profesionalni finansijski menadžment, koji čine pažljivo izabrani ljudi sa tržišta ili od nego van i unutar „TeleGroup“ sistema, a koji su prošli obuke, provere i pokazali izuzetne rezultate u prilog čemu govore finansijski pokazatelji eksponencijalnog rasta firme na  svim tržištima na kojima smo poslovno aktivni.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *