Porodične firme – stub razvoja ekonomije, Beograd 2014.
March 10, 2014
Porodične firme – stub razvoja Srbije
November 15, 2014
Porodične firme – stub razvoja ekonomije, Beograd 2014.
March 10, 2014
Porodične firme – stub razvoja Srbije
November 15, 2014
Show all

Sarajevo

Učesnici okruglog stola „Porodične firme – stub razvoja ekonomije FBiH“ održanog 7. oktobra u Sarajevu imali su priliku razgovarati o stanju i perspektivama porodičnih firmi u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su najznačajniji i najmoćnijih stub razvoja moderne ekonomije. Predstavnici više od 40 porodičnih firmi iz Federacije upoznali su se sa osnovnim vrijednostima ovog projekta koji se već realizuje u BiH i Srbiji, kao i sa perspektivama i planom daljeg razvoja prema Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj.

Autor projekta „Porodične firme – stub razvoja ekonomije“ i predsjednik Upravnog odbora Centra za edukaciju Pro Educa iz Banja Luke Dragan Močević se obratio prisutnima, te poslao poruku da su porodične firme u zemljama regiona pred najizazovnijom fazom opstanka i tranzicije, u ambijentu koji je vrlo težak za poslovanje.

„Decentralizacija upravljanja će biti jedna od dilema pred osnivačima i nasljednicima porodičnih firmi, bez obzira na veličinu i sektor u kojem firme posluju. Izazovi i problemi su suštinski vrlo slični“, rekao je Močević.

Istakao je da je tranzicija jedan od najvećih izazova za porodične firme širom svijeta, ali i da postoje primjeri porodičnih firmi u svijetu sa više od 1000 godina tradicije i sa preko 40 generacija koje su upravljale firmom.

Učesnici okruglog stola u Sarajevu imali su priliku za razmjenu iskustava sa predstavnikom Menadžment centra Turska (MCT) Berndom Papenkortom, koji je govorio o novostima u svijetu marketinga. Papenkort je predstavio i specijalnu ponudu za učešće na međunarodnoj marketinškoj konferenciji pod nazivom „Change the Game“, koja će se održati u Istanbulu, 4. decembra ove godine.

Poslovni forum „Porodične firme – stub razvoja ekonomije u FBiH“ realizuje se u saradnji sa Poslovnim novinama i Vanjskotrgovinskom komorom BiH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *