Porodične firme: Porodični posao

Porodična firma i njena vrijednost
October 31, 2017
Porodične firme: Neporodični menadžeri
November 2, 2017
Porodična firma i njena vrijednost
October 31, 2017
Porodične firme: Neporodični menadžeri
November 2, 2017
Show all

Porodične firme: Porodični posao

Pod porodičnu firmu, odnosno porodično poslovanje može se definisati bilo koji posao u koji su uključena dva ili više članova porodice a većina vlasništva i kontrole nad poslovanjem je unutar porodice, odnosno njenih članova. Porodične firme su drugi najstariji oblik poslovne organizacije. Prvi su farme, kao najraniji oblik poslovanja a koji takođe podrazumjeva porodični tip poslovanja. Ono što mi danas posmatramo kao privatno i poslovno, u neko prošlo vrijeme je bilo potpuno isprepleteno. U urbanim sredinama, doktori ili prodavači su živjeli u istoj zgradi u kojoj su obavljali posao a članovi porodice su bili pomažući za sve potrebne situacije.

Početkom osamdesetih godina počela su aktivna istraživanja o porodičnom biznisu kao posebnoj i važnoj kategoriji trgovine. Danas, poslovi koji su u vlasništvu porodice su prepoznati kao posebni i važni učesnici svjetske ekonomije. Prema nekim podacima podacima američke agencije za statistiku, oko 90% američkih firmi su u porodičnom vlasništvu. U taj broj ulaze i manje firme sa nekoliko zaposlenih pa sve do onih velikih koji broje više od 500.

Porodične firme mogu imati neke prednosti u odnosu na druge poslovne subjekte u njihovom fokusiranju dugoročno, njihovoj posvećenosti kvalitetu (koja je često povezana sa prezimenom) i njihovom brigom i brigom za zaposlene. Ali porodična preduzeća se takođe suočavaju sa jedinstvenim skupom menadžerskih izazova koji proističu iz preklapanja porodičnih i poslovnih problema.

„Vođenje“ porodične firme – prepreke i otvorena pitanja

Porodični posao se može opisati kao interakcija između dva odvojena a ipak povezana sistema – vođenje posla u firmi i porodice sa, ponekad, nejasno utvrđenim pravilima poslovanja odnosno ponašanja. Ovaj koncept bi mogao da se predstavi kao dva ukrštena kruga budući da porodične firme mogu uključivati brojne kombinacije članova u različitim ulogama kada je posao u pitanju a da su u sasvim drugačijim odnosima na privatnom, porodičnom nivou. I upravo je to mjesto gdje se sukobi najčešće dešavaju – preklapanje uloga.

Loša, neprilagođena komunikacija i nemogućnost razgraničenja između porodičnog i poslovnog može dovesti i do rivalstva a sve to ide samo na štetu firme. Da bi bila usoješna, porodična firma mora da održava komunikaciju – porodičnu u porodici, poslovnu i firmi i mora koristiti alate za strateško planiranje. Ukoliko je potrebno,uključiti i angažman vanjskih savjetnika a sve sa ciljem poboljšanja odnosa i poslovanja.

 

izvor: https://www.inc.com/encyclopedia/family-owned-businesses.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *