Porodične firme: Proces planiranja u porodičnim firmama

Porodične firme: Plate i kompenzacije u porodičnim firmama
November 3, 2017
Porodične firme: Planiranje sukcesije u porodičnim firmama
November 5, 2017
Porodične firme: Plate i kompenzacije u porodičnim firmama
November 3, 2017
Porodične firme: Planiranje sukcesije u porodičnim firmama
November 5, 2017
Show all

Porodične firme: Proces planiranja u porodičnim firmama

Strateško planianje, odnosno usredsređenost na poslovne ciljeve je od vitalog značaja za uspjeh. Zapravo, planiranje je važnije za porodične firme nego za druge tipove poslovnih subjekata jer u mnogim slučajevima porodice većinu svojih sredstava ulažu u firmu i zarađuju od iste. Zbog neusaglašenosti između porodičnih i poslovnih ciljeva, neophodno je planiranje za usklađivanje ovih ciljeva i formulisanje strategije za njihovo postizanje. Plan i djelovanje po istom će omogućiti firmi da alansira porodične i poslovne potrebe.

Porodično planiranje

U planiranju trebaju učestvovati svi zainteresovani članovi budući da bi svi trebali biti okupljeni oko jedinstvenog cilja samo sa različitim stavovima, mišljenjima i prijedlozima, ali u procesu planiranja trebaju učestvovati apsolutno svi koji su uključeni u poslovanje . Redovni sastanci i porodični savjeti mogu poboljšati komunikaciju i doprinijeti boljem planiranju zbog stvorene navike da se izražavaju mišljenja i stavovi što je ohrabrujuće ne samo za svakog člana pojedinačno već i za kompletnu strukturu poslovanja i odnosa među članovima porodice. Učestvujući na porodičnim sastancima, i djeca mogu bolje razumjeti mogućnosti posla, saznati šta je i kako se upravlja resusrsima ali isto tako naslijediti neke tradicionalne vrijednosti.

Teme kojima treba i mogu da se bave porodična vijeća mogu uključivati: pravila za pristupanje biznisu, liječenje članova porodice koji rade i ne rade u poslu, uloga roditelja, procjene i platne vage, vlasništvo nad akcijama, način obezbeđivanja finansijske sigurnosti za višu generaciju, obuku i razvoj mlade generacije, imidž kompanije u zajednici, filantropija, mogućnosti za nove biznise i različite interese među članovima porodice.

Rukovodstvo porodičnog vijeća može biti na rotirajućoj osnovi, ili se može angažovati i vanjski saradnik koji može imati i ulogu medijatora.

Poslovno planiranje

Poslovno planiranje počinje sa dugoročnim ciljevima i ciljevima koje porodica posjeduje za sebe i za posao. Poslovni lideri potom integrišu ove ciljeve u poslovnu strategiju. U poslovnom planiranju, menadžment analizira snage i slabosti firme u odnosu na svoje okruženje, uključujući organizacionu strukturu, kulturu i resurse. Sljedeća faza podrazumijeva identifikaciju mogućnosti firme da se, s obzirom na svoje slabosti i snage, i prijetnje razvija. Na kraju, proces planiranja se završava stvaranjem izjave o misiji, setom ciljeva i skupom općih strategija i konkretnih koraka u cilju ispunjavanja ciljeva i podrške misiji. Ovaj proces često nadgleda odbor direktora, savjetodavni odbor ili profesionalni savjetnici.

 

izvor: https://www.inc.com/encyclopedia/family-owned-businesses.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *