Porodične firme – stub razvoja ekonomije, Beograd 2015.

Izazovi postavljanja granica koje stoje pred vlasnicima i menadžerima porodičnih firmi
November 23, 2015
Dobro korporativno upravljanje preduslov opstanka porodičnih firmi
December 16, 2015
Izazovi postavljanja granica koje stoje pred vlasnicima i menadžerima porodičnih firmi
November 23, 2015
Dobro korporativno upravljanje preduslov opstanka porodičnih firmi
December 16, 2015
Show all

Porodične firme – stub razvoja ekonomije, Beograd 2015.

Centar za edukaciju “Pro Educa” iz Banjaluke uz podršku IFC-a i Color Press Grupe  organizovao je poslovni forum “Porodične firme – stub razvoja ekonomije Srbije” u Beogradu. Na forumu su predstavljeni rezultati istraživanja o porodičnim firmama u Srbiji, ali i održana predavanja posvećena specifičnim izazovima porodičnih firmi, vezanim za najkvalitetnije preduzetničke modele u ovom tipu firmi, strategijama naslijeđivanja, kriznom menadžmentu u porodičnim firmama, upravljanju ljudskim resursima i riješavanju dilema angažovanja spoljnih menadžera.

Osim predavanja, na forumu su održane i dvije panel diskusije: “Izazovi za porodične firme u Srbiji” i “Vlasnik porodične firme u Srbiji: šta možeš a šta nikako ne smiješ da radiš”, sa vlasnicima i predstavnicima velikih porodičnih firmi.

Poslovni forum “Porodične firme” u Beogradu, treći je forum na ovu temu održan tokom 2015. godine, dok su prethodna dva održana u Banjaluci i u Sarajevu.

Centar za edukaciju “Pro Educa” već pet godina radi na projektu porodičnih firmi kroz brojne aktivnosti – istraživanja, organizaciju poslovnih foruma, predavanja i okruglih stolova, objavljivanjem publikacija posvećenih porodičnim firmama, a do sada ova organizacija je kontaktirala sa više od 3.000 porodičnih firmi iz regiona. Projekat “Porodične firme – stub razvoja ekonomije” realizuje se i u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji i Bugarskoj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *