Prednosti i nedostaci izlaska na berzu za porodične firme

Politika zapošljavanja članova porodice
November 16, 2023
Osam pravila za zajednički rad sa porodicom koji vas neće ostaviti na “ratnoj nozi”
November 16, 2023
Politika zapošljavanja članova porodice
November 16, 2023
Osam pravila za zajednički rad sa porodicom koji vas neće ostaviti na “ratnoj nozi”
November 16, 2023
Show all

Prednosti i nedostaci izlaska na berzu za porodične firme

Vlasnici porodičnih preduzeća suočavaju se sa jedinstvenim izazovima dok balansiraju svoje ambicije rasta i napor da izgrade porodično naslijeđe. Da bi vlasnici porodičnih preduzeća ubrzali rast svog poslovanja i ojačali svoj kapital, možda će morati da potraže nove izvore kapitala. Mnogi traže sredstva koja neće razvodniti dugoročni uticaj porodice, zbog čega često razmišljaju o izlasku na berzu.

Ovo ne znači da porodica prekida veze sa poslom. Dok će investitori privatnog kapitala zauzeti mjesto u nekom savjetodavnom ili nadzornom kapacitetu, sa IPO-om (Initial Public Offering), slobodno kretanje i raznolikost investitora na tržišta kapitala znači da će investitori zadržati porodicu sa mjestom za stolom i čvrstom rukom u kulturi poslovanja.

Odvajanjem principala (vlasnika) od agenta (spoljnii menadžment), porodica takođe može unijeti veći nadzor u donošenje odluka na izvršnom nivou.

Prednosti:

  • Poboljšana utrživost akcija – Ovo porodičnim akcionarima omogućava da prodaju svoje akcije po cijeni akcija na otvorenom tržištu. To takođe olakšava akcionarima da svoje akcije koriste kao obezbijeđenje pri dobijanju kredita.
  • Poboljšanje finansijskog položaja preduzeća – Ovo je direktan rezultat prodaje akcija preduzeća javnosti. Jači finansijski položaj olakšava preduzeću da traži kredite, kao i da pregovara o uslovima tih kredita.
  • Potencijalno povećanje vrijednosti akcija – Mnoga preduzeća u porodičnom vlasništvu koja su izašla na berzu doživjela su da cijena njihovih akcija poraste iznad početne procjene koju je napravila firma za investiciono bankarstvo. To znači da su investitori spremni da plate višu cijenu akcija, što je posljedica povećanog kredibiliteta društva čije su akcije u slobodnom prometu i veće transparentnosti računa.
  • Veća vidljivost – Izlazak na berzu daje porodičnim firmama povećani prestiž i vidljivost na tržištu. Tržišta mogu da smatraju društva čije se akcije prodaju na berzi kao društva kojima se profesionalno upravlja i koja su više transparentna.

Nedostaci:

  • Gubitak privatnosti – Kada izađe na berzu, porodična firma će morati da otkriva više informacija nego ranije, uključujući: detaljne finansijske izveštaje i druge mjere učinka, kao i sve povlastice koje se daju članovima porodice.
  • Gubitak autonomije – Posljedica dolaska novih akcionara nakon što porodična firma izađe na berzu, akcionari imaju prava koja će otežati da prvobitni članovi porodice rade neometano.
  • Povećana odgovornost –  Društva čijim se akcijama trguje na berzi imaju veću odgovornost od onih koja to nisu. Na primjer, ona moraju da se postaraju da sve informacije koje pružaju svojim akcionarima i tržištu budu tačne.
  • Mogućnost preuzimanja – Ako se tokom procesa izlaska na berzu izdalo dovoljno akcija drugim licima, moglo bi biti moguće da kontrolu nad porodičnom firmom steknu konkurenti ili drugi investitori.
  • Dodatni troškovi – Početni trošak izlaska na berzu može da bude prilično velik. Neki od potencijalnih faktora tog troška su: provizija pokrovitelja emisije, revizorske naknade, advokatski honorari i svi troškovi registracije. Pored toga, poslije izlaska preduzeće se izlaže mnogim troškovima, kao na primjer naknade za javna društva u pogledu zahtjeva za usklađenost sa propisima

IPO mogu biti odlična opcija za porodična preduzeća. IPO može otvoriti vrata novim izvorima kapitala, ubrzati rast, diversifikovati bogatstvo i pomoći u nagrađivanju i zadržavanju vrhunskih talenata, uključujući članove porodice koji su do sada bili ključni u uspjehu kompanije.

Za osnivače, to može osigurati porodično nasljeđe za generacije koje dolaze – nešto što se često pokaže vrijednijim od bilo čega drugog što se može kupiti novcem.

https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/family-business-handbook-serbian.pdfhttps://www.ey.com/en_gl/family-enterprise/how-an-ipo-can-strengthen-family-businesses-for-generations-to-come

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *