Kako pripremiti narednu generaciju da vodi porodični posao
November 10, 2023
Uspješno planiranje sukcesije
November 15, 2023
Kako pripremiti narednu generaciju da vodi porodični posao
November 10, 2023
Uspješno planiranje sukcesije
November 15, 2023
Show all

Šta je to porodično preduzeće?

Porodične firme predstavljaju najstariji i najčešći oblik privrednih organizacija u svijetu. U mnogim zemljama, porodična preduzeća predstavljaju više od 70% ukupnog broja firmi i igraju ključnu ulogu u rastu privrede i zapošljavanju radne snage. Oni se kreću od preduzeća sa pojedinačnim vlasnicima do velikih međunarodnih preduzeća.

Termin porodična firma odnosi se na preduzeće u kojem je većina glasova u rukama porodice pod čijom kontrolom je firma, uključujući osnivača koji namjerava da prenese firmu na svoje potomke.

Firma se smatra kao porodični posao ako:

  • Većina prava odlučivanja je u rukama lica koje su osnovale firmu, lica koja su stekla akcijski kapital firme, ili u vlasništvu njihovih supružnika, roditelja, djeteta ili direktnih nasljednika djece;
  • Većina prava odlučivanja su indirektna ili direktna;
  • Bar jedan predstavnik porodice ili rodbine je formalno uključen u upravljanju firmom;
  • Preduzeća koja su na berzi ispunjavaju definiciju porodičnog preduzeća ako osoba koja je osnovala ili stekla firmu, ili njihova porodica ili nasljednici, posjeduje 25% prava odlučivanja koja su propisana njihovim akcijskim kapitalom.

Porodične firme se kreću od malih i srednjih preduzeća, do velikih konglomerata koji posluju u više privrednih grana i zemalja. Neka od poznatih imena su:

  • Benetton i Fiat Grupa u Italiji;
  • L’Oreal, LVMH i Michelin u Francuskoj;
  • Samsung, Hyundai Motor i LG Grupa u Južnoj Koreji;
  • BMW i Siemens u Nemačkoj;
  • Ford Motors Co. i Walmart Stores u SAD.

Najveći broj porodičnih firmi ima vrlo kratak životni vijek poslije faze osnivanja, te gotovo 95% porodičnih firmi ne nadživi treću generaciju vlasništva. To je često posljedica nedostatka pripreme narednih generacija da savladaju zahtjeve proširenog poslovanja i mnogo veće porodice.

https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/family-business-handbook-serbian.pdf

https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/supporting-entrepreneurship/family-business_en

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *